BEC-TERO TV

ႏုိင္ငံျခားသူအမ်ဳိးသမီး၂ဦးအားစည္းရံုးေျပာဆုိကာေဒၚလာေငြမ်ားေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူခဲ့မႈ

17 Jul 2017     378 Views


ႏုိင္ငံျခားသူအမ်ဳိးသမီး၂ဦးအားဒလၿမိဳ႕နယ္သုိ႔လုိက္ပါလည္ပတ္ရန္စည္းရံုးေျပာဆုိကာေဒၚလာေငြမ်ားေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူခဲ့သူမ်ားကုိရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၂၂ နာရီအတြင္းဖမ္းဆီးရမိ ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ထားရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအတြင္းသုိ႔ဇူလုိင္လ၆ရက္ေန႔ကလာေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသူအမ်ဳိးသမီး၂ဦးအားဒလၿမိဳ႕နယ္သုိ႔လုိက္ပါလည္ပတ္ရန္အမ်ဳိးသား၂ဦးကစည္းရံုးေျပာဆုိကာကူးတုိ႔သေဘၤာျဖင့္ေခၚေဆာင္သြားၿပီးဒလၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္း၌ အသင့္ေစာင့္ေနေသာ အမ်ဳိးသား ၅ ဦးႏွင့္အတူေဒၚလာေငြမ်ားေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အခင္းျဖစ္ေန႔လယ္၁၂နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔ကေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံသူMs.ChuiKaYeeႏွင့္ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသူMs.KamYiChingတုိ႔(၂)ဦးသည္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအတြင္းလည္ပတ္ေလ့လာေနစဥ္အမ်ဳိးသား၂ဦးေရာက္ရွိလာကာ၎တုိ႔သည္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာေလ့က်င့္လုိ၍၎တုိ႔ဇာတိဒလၿမိဳ႕သုိ႔လုိက္ပါလည္ပတ္ရန္စည္းရံုးေျပာဆုိသျဖင့္သေဘၤာစီး၍လုိက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒလၿမိဳ႕သေဘၤာဆိပ္၌အမ်ဳိးသား၅ဦးမွဆုိင္ကယ္ကုိယ္စီျဖင့္ေစာင့္ေနသည္ကုိေတြ႕ရွိရၿပီးေခၚေဆာင္လာသူအမ်ဳိးသား၂ဦးမွ ဆုိင္ကယ္စီး၍လည္ပတ္ရန္ေျပာသျဖင့္၎တုိ႔မွမုိးသည္ထန္စြာရြာေန၍ဆုိင္ကယ္မစီးလုိေၾကာင္းႏွင့္ျပန္လုိေၾကာင္းေျပာဆိုရာ အမ်ဳိးသား ၂ ဦးမွ မျပန္ရန္ႏွင့္ ဆုိကၠားျဖင့္ လည္ပတ္ရန္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိကၠားျဖင့္လုိက္ပါလာစဥ္ ဆုိကၠားခမည္မွ်ေပးရမည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ အမ်ဳိးသား ၂ ဦးမွ free ဟုေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုရားတစ္ဆူအားဖူးၿပီးေနာက္ ဆူနာမီဆုိသည့္ေက်းရြာသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားကာအမ်ဳိးသား၂ဦးအနက္၁ဦးမွ၎၏ဖခင္မွာဆူနာမီရြာတြင္ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကူညီလွဴဒါန္းေပးရန္ ျဖားေယာင္းစည္းရံုးသျဖင့္ ၎တုိ႔ ၂ ဦးမွ ဆန္ ၁ အိတ္ခြဲစာ ေငြက်ပ္ ၈၀၀၀၀အား
ဆန္ဆုိင္တြင္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ၂ ဦးမွ ၎ဆန္မ်ားမွာမိဘမဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ေနအိမ္သုိ႔ လုိက္ပါလည္ပတ္ရန္ေျပာသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးက ျပန္လိုေၾကာင္းေျပာဆုိရာ ေနရာ
မမွတ္မိ ဆိပ္ကမ္းအနီးသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ဆုိကၠားတစ္စီးစာလွ်င္ေငြက်ပ္ ၅၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၃ စီးစာအတြက္ေငြက်ပ္ ၁၆၅၀၀၀ ေတာင္းသျဖင့္ မေပးႏုိင္ေၾကာင္းေျပာဆုိရာ ေစ်းေလွ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအမ်ဳိးသား ၂ ဦးမွညွိႏႈိင္းေျပာဆုိေနစဥ္က်န္အမ်ဳိးသားမ်ားက၀ုိင္းထားခဲ့ေၾကာင္း၊၎တုိ႔၂ဦးလည္းအႏၲရာယ္ျပဳခံရမည့္အေျခအေနေၾကာင့္
ေစ်းေလွ်ာ့ေပးရန္ညွိႏႈိင္းေျပာဆုိၿပီး ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံသူ Ms. ChuiKa Yee ကဖုန္းျဖင့္ဗီဒီယုိရုိက္၍မွတ္တမ္းတင္ေနစဥ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကကုိယ္ထိလက္ေရာက္နာက်င္ေစရန္လက္ျဖင့္တြန္း၍အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ညစ္ညမ္းစြာဆဲဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသူ ၂ ဦးမွအေမရိကန္ေဒၚလာသာေပးရန္ရွိေၾကာင္းေျပာရာ ဆုိကၠား ၁ စီးအသံုးျပဳခေဒၚလာ ၅၀၊ ၃ စီးစာအတြက္ ေဒၚလာ ၁၅၀ ေတာင္းသျဖင့္ ညွိႏႈိင္းခဲ့ရာေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖင့္အဆင္ေျပခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၂၀ တန္ ၅ ရြက္အား ေပးအပ္
စဥ္ေဒၚလာ၂ရြက္မွာေခါက္ရုိးရာရွိ၍ျပန္လဲေပးရန္ေျပာဆုိသျဖင့္လဲေပးခဲ့ရာ၎ေဒၚလာ၂ရြက္ကုိလည္းျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ
စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ တန္(၇)ရြက္၊ ေဒၚလာ ၁၄၀ ေပးခဲ့ရေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ၎ႏုိင္ငံျခားသူ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးမွ ဇူလုိင္လ၁၃ရက္ေန႔ညေန၄နာရီအခ်ိန္တြင္မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ေနခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္အဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္းဆရာ ဦးထြန္းျမတ္ႏွင့္အတူဒလၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီးအဆုိပါေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူသူအမ်ဳိးသားမ်ားကုိအေရးယူေပးရန္ တုိင္တန္းလာသျဖင့္ ဒလၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၅၁/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ္ ႀကီးပုဒ္မ-၃၈၄/၃၅၄/၂၉၄/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး၊ ရဲအကူတပ္ဖြဲ႕ခြဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတပ္ခြဲ၊ မႈခင္းအကူဌာနစုမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံသူ Ms. Chui Ka Yee ၏ဖုန္းဗီဒီယုိမွတ္တမ္းပါ အမ်ဳိးသား ၂ ဦးအား စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဒလၿမိဳ႕နယ္ေန ရွဗ်န္းဆုိသူႏွင့္ နဆင္းဆုိသူတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္
ဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ရွဗ်န္း(ခ)ေက်ာ္မင္းႏုိင္၊ (၂၆)ႏွစ္အား ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊(၃၇)လမ္း(ေအာက္)အတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး နဆင္း(ခ)ရဲကုိ၊ (၂၅)ႏွစ္မွာ
ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ ခိုးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ ၎တုိ႔ ၂ ဦးအား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ၎တုိ႔ ၂ ဦးသည္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအနီးတစ္၀ုိက္တြင္ အလြတ္တန္း Tourist Guideလုပ္ကုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊အခင္းျဖစ္ေန႔ကျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္၎တုိ႔၂ဦးႏွင့္အတူငမဲ(စံုစမ္းဆဲ)၊အစၥလန္း(စံုစမ္းဆဲ)၊ စုိးကုိကုိ၊ေအာင္ကုိ၀င္း၊အငယ္ေလး(ခ)ရာဇာ၀င္းတုိ႔ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရွိရ၍ဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးအမာခံသတင္းေပးမ်ားမွတစ္ဆင့္ဆက္သြယ္စည္းရံုးခဲ့ရာမွ စုိးကုိကုိ၊ေအာင္ကုိ၀င္းႏွင့္အငယ္ေလး(ခ)ရာဇာ၀င္းတုိ႔၃ဦးမွာဇူလုိင္လ၁၄ရက္ေန႔ညေန၃နာရီအခ်ိန္တြင္၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္လာ ေရာက္အဖမ္းခံခဲ့ၿပီးငမဲ(စံုစမ္းဆဲ)ႏွင့္အစၥလန္း(စံုစမ္းဆဲ)တုိ႔ဦးမွာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသျဖင့္ဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၎တုိ႔ ၅ ဦးအား တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အခင္းျဖစ္ေန႔က ငမဲ(စံုစမ္းဆဲ)ႏွင့္ အစၥလန္း(စံုစမ္းဆဲ)တုိ႔ ၂ ဦးမွာ ႏုိင္ငံျခားသူ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးအားဒလၿမိဳ႕သုိ႔ စည္းရံုးေခၚေဆာင္လာကာ ၎တုိ႔ ၅ ဦးႏွင့္အတူ ဒလၿမိဳ႕အတြင္း ဆုိကၠား ၃ စီးငွားရမ္း၍လွည့္လည္သြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊အံ့ႀကီးအေနာက္ရပ္ကြက္အား ဆူနာမီေက်းရြာဟု လိမ္လည္ေျပာဆုိ၍
ဆန္အိတ္အလွဴခံကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၀အား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးျပန္သြားၿပီးေနာက္ ဆန္အိတ္အား၎ဆန္ဆုိင္၌ပင္ ေငြက်ပ္ ၆၄၀၀၀ ျဖင့္ေစ်းျဖတ္ကာျပန္သြင္းခဲ့ၿပီးစားေသာက္သံုးစြဲ၍ ကုန္သြားေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၄၀ အား ၎တုိ႔ ၅ ဦးမွ အသီးသီးခြဲေ၀ယူထားေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ေပၚေပါက္ခ်က္အရ ရွဗ်န္း(ခ)ေက်ာ္မင္းႏုိင္၊ နဆင္း(ခ)ရဲကုိ၊ စုိးကုိကုိ၊ေအာင္ကုိ၀င္းႏွင့္ အငယ္ေလး(ခ)ရာဇာ၀င္း တုိ႔ ၅ ဦးအားအမႈျဖင့္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီးသက္ေသခံအေမရိကန္ေဒၚလာေငြမ်ားအားျပန္လည္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ငမဲႏွင့္ အစၥလန္းတုိ႔အားဖမ္းဆီးရမိေရး စံုစမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


17 Jul 2017     378 Views
RELATED

Most Popular of Myanmar News

Most Popular of NEWS