BEC-TERO TV

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒသစ္ထြက္ရွိ

09 Nov 2018     13,703 Views


၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ကားတင္သြင္းမႈ မူဝါဒသစ္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘယ္ေမာင္းအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္အို/ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံ စလစ္ကပ္ တင္သြင္းမည့္ လူစီးယာဥ္မ်ားအားလုံး အနိမ့္ဆုံး ၂၀၁၆ ေမာ္ဒယ္ ဘယ္ေမာင္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္သလို ကုန္တင္ယာဥ္၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ဘတ္စ္ကားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံး ၂၀၁၅ ေမာ္ဒယ္ ဘယ္ေမာင္းယာဥ္မ်ားသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦးခ်င္းအစီစဥ္ျဖင့္ တင္သြင္းမည္ဆိုပါက အနိမ့္ဆုံး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘယ္ေမာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသာ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဘယ္ေမာင္းကားသစ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိျပည္တြင္းတြင္ သုံးစြဲေနေသာ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားေစ်းကြက္ အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာမည္ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားက သုံးသပ္ထားၾကသည္။09 Nov 2018     13,703 Views
RELATED

Most Popular of Myanmar News

Most Popular of NEWS