နည္းၿပ (၄)ဦးစလုံး ပ်ာယာခတ္သြားတဲ့ Blind Audition စတုတၳည img image
မ်က္ရည္ေတြ ေဝ့ဝဲတက္လာေအာင္ နီနီ့ ရဲ့ ရင္ကိုထိရွေစခဲ့သူ img image
မေန႔ညက အားလုံးကို အေမးဇင္း လုပ္လိုက္တဲ့ “ရန္ရန္ခ်န္း” ေလးစားတယ္ img image