အစဥ္အလာႀကီးမားတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔အတူ The X-Factor Myanmar ျပန္လာၿပီ img image
Halloween Theme နဲ႔ ၿပိဳင္သြားၾကသူေတြထဲမွာ ဘယ္သူ႔ကို အႀကိဳက္ဆံုးလဲ..? img image
ပရိသတ္ေတြ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာျဖစ္ရတဲ့ X Factor Result Show ည img image