BEC-TERO TV

တပတ္အတြင္း ရံုတင္ကားမ်ား

07 Dec 2017     1,711 Views


၈.၁၂.၁၇ မွ ၁၄.၁၂.၁၇ ထိ တစ္ပတ္အတြင္း
Mingalar Cinemas အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ၿပသမည္႔ဇာတ္ကားမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္ ။

ထာ၀ရအေမ

ရန္ကုန္

Mingalar Cineplex.
ဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း-စံရိပ္ၿငိမ္) -

သမၼတ -

Top Royal ပါရမီ စိန္ေဂဟာ -

မဂၤလာစံျပ -

မႏၱေလး
၀င္းလိုက္ -

မန္းေနျပည္ေတာ္ (ဆိုင္းတန္း) -

ျပည္ - မဂၤလာထြန္းသီရိ -

ပဲခူး - Mingalar Cineplex Icon Shopping Mall -

ပဲခူး - မဂၤလာေရႊဟသၤာ အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရံု -

ေတာင္ငူ - New 3D Cinema –

မဂၤလာစံျပ (မေကြး) -

မဂၤလာဘုရင့္(ေမာ္လၿမိဳင္) -

လားရႈိး - ေအာင္သီရိ -

ေတာင္ႀကီး - ျမသုခ -

ငါကဗိုလ္ေအာင္ဒင္

ေရွ႕ေဆာင္ -

သြင္ -

မဂၤလာစံျပ -

Mingalar Cineplex.
ဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း-စံရိပ္ၿငိမ္) -

မဂၤလာ၀ဇီရာ -

မႏၱေလး
ၿမိဳ႕မ -

မႏၱေလး - မဂၤလာဒိုင္းမြန္း -

ျပည္ - မဂၤလာထြန္းသီရိ -

ပဲခူး - Mingalar Cineplex Icon Shopping Mall -

ပဲခူး - မဂၤလာေရႊဟသၤာ အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရံု -

ေတာင္ငူ - New 3D Cinema –

မဂၤလာစံျပ (မေကြး) -

တာေတႀကီး

ေရွ႕ေဆာင္ -

မဂၤလာစံျပ -

မဂၤလာဒဂံုစင္တာ၂ -

မႏၱေလး - မဂၤလာဒိုင္းမြန္း -

ျပည္ - မဂၤလာထြန္းသီရိ -

ပဲခူး - Mingalar Cineplex Icon Shopping Mall -

ပဲခူး - မဂၤလာေရႊဟသၤာ အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရံု -

ေတာင္ငူ - New 3D Cinema –

မဂၤလာစံျပ (မေကြး) -


Justice League - 3D

ေနျပည္ေတာ္ -

Coco- 3D

ေနျပည္ေတာ္ -

ဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း-စံရိပ္ၿငိမ္) -

မႏၱေလး - မဂၤလာဒိုင္းမြန္း -

လားရႈိး - ေအာင္သီရိ

ေတာင္ႀကီး - ျမသုခ -

Paddington 2

ေနျပည္ေတာ္ -

ဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း-စံရိပ္ၿငိမ္) -

မႏၱေလး - မဂၤလာဒိုင္းမြန္း -

 


07 Dec 2017     1,711 Views
RELATED

Most Popular of Special or Others

Most Popular of Entertainment