BEC-TERO TV


News
 
Life Style
 
Sports
 

ျမက္ခင္စိမ္းဘုရင္အတြက္ စံခ်ိန္တင္ေအာင္ပြဲ

Jul 18, 2017 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ ဝင္ဘယ္ဒန္ ခ်န္ပီယံရွစ္ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲမွာဆိုရင္ ႏိုင္ေခ်အဆင့္ ၃ ျဖစ္သက္မွတ္ျခင္းခံထားရတဲ့ ဆြတ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသား ေရာဂ်ာဖတ္စ္ဒါးကေတာ့ ဗိုလ္ဆြဲခဲ့တာျဖစ္ျပီးေတာ့ ဝင္ဘယ္ဒန္ ခ်န္ပီယံရွစ္မွာ