BEC-TERO TV

မ်က္စိသံုးလံုးနဲ႔လူ

15 Jun 2015     1,476 Views


“လွထူး”နဲ႔”ကိုေအာင္”တို႔ကရြာထဲတြင္ညီကိုလိုခင္ၾကတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္ပါတယ္။”လွထူး”ကိုဘိုးေတာ္ကအိမ္ေပးနတ္၀င္ျပီးႏွစ္လုံးဂဏန္းေပးတယ္လို႔”ကိုေအာင္”ကရြာထဲတြင္ေျပာလိုက္တယ္။အမွန္ေတာ့”လွထူး”နဲ႔”ကိုေအာင္”အေနစားေခ်ာင္ေအာင္လိမ္လည္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရြာသူ၊ရြာသားေတြကလည္းရိုးအျပီးအလုပ္ လုပ္ပင္ပန္းတ့ဲအခါပိုက္ဆံအလြယ္လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ႏွစ္လုံးဂဏန္း ေပးတဲအခါလိုက္ျပီးထိုးၾကတယ္ကံေကာင္းတဲ့သူကေပါက္ျပီးကံမေကာင္းတဲသူကမေပါက္ျဖစ္ေလပါတယ္။ရြာထဲတြင္”ဖိုသား”တစ္ေယာက္တာထိုကိစၥ ေတြကိုစိတ္မ၀င္စားသူတို႔လိမ္လည္တယ္ဆိုတာသိထားပါတယ္။

”လွထူး”နဲ႔”ကိုေအာင္”ရြာသာေတြစီကလိမ္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြေ၀စုခဲြတဲအခါႏွစ္သား ျဖစ္ရိုက္ႏွက္ရင္းေျပးက်ပါတယ္။ေျပးတဲ့အခါ”ဖိုးသား”တို႔အလုပ္ လုပ္တဲ့စီေရာက္ရင္း”ဖိုးသား”ကိုရိုက္မိျပီး”လွထူး”ႏွင့္”ကိုေအာင္”ရြာသူ၊ရြာသားေတြအေရွ႕မွာအလိမ္ေပၚသြားပါတယ္။ဆရာေတာ္သိျပီးအားလုံးေခၚဆူ ဆံုးမလိုက္ကာအျမင္မွန္ရသြားၾကပါတယ္။”လွထူး”ႏွင့္”ကိုေအာင္”ရြာသားေတြကိုလိမ္လည္မွဳနဲ႔အဖမ္းခံရပါတယ္။


15 Jun 2015     1,476 Views
RELATED

Most Popular of Karma Series

Most Popular of Drama Series